14.06.2017.

Примена протокола о сарадњи са МУП РС

Примена протокола о сарадњи са МУП РС

У Новом Саду, дана 14.06.2017. године, господин Зоран Пашалић и господин Владимир Ребић су отворили и присуствовали семинару  које је Удружење организовало, на тему проблема у процесуирању окривљених миграната.  Сусрет судија и полиције је имао за циљ да се путем размене искустава и дилема, процесноправних нејасноћа, дође до заједничке праксе, како би и гарантована права миграната и правни поредак наше земље остали ненарушени.
 

* Кључну реч за претрагу унесите ћирилицом

Пријатељи удружења