14.11.2017.

Равноправан третман за носиоце правосудних функција

Поводом најављеног повећања плата запослених у јавном сектору за 10% почевши од 1.1.2018. године, Главни одбор Удружења судија прекршајних судова Републике Србије поздравља и подржава спровођење наведене мере у односу на судијске и јавнотужилачке помоћнике и припаднике судског и тужилачког особља, као меру која ће значајно допринети побољшању материјалног положаја наведених категорија запослених у судовима и јавним тужилаштвима. 

Међутим, у вези са могућим изостављањем судија и јавних тужилаца из категорије лица које ће то повећање обухватити, Главни одбор Удружења судија прекршајних судова Републике Србије наглашава да би реализација на тај начин планиране мере довела до стављања судија и јавних тужилаца у неједнак и неравноправан положај у односу на сва остала лица која су запослена у јавном сектору. Наведено из разлога што су судије и јавни тужиоци равномерно поднели терет умањења тадашњег нивоа зарада у 2013. години до кога је дошло усвајањем Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору.

Свесни чињенице да, сагласно спровођењу преузетих обавеза у вези са Поглављем 23, Република Србија треба да тежи јачању независности и самосталности носилаца правосудних функција и судства као треће гране власти, напомињемо да независности и самосталности нема без материјалне сигурности која не би могла бити остварена уколико се наведено најављено повећање зарада запослених у јавном сектору не би односило и на носиоце правосудних функција.

Посебно истичемо да, у случају да носиоци правосудних функција не буду обухваћени најављеним повећањем зарада, постоји реална опасност да ће доћи до апсурдне диспропорције зарада у оквиру самог правосудног система, на тај начин што би поједине категорије судијских помоћника могле имати већу зараду од појединих носилаца правосудних функција, а посебно судија прекршајних судова Републике Србије, који, неоправдано, имају најлошији материјални положај по важећим одредбама Закона о судијама, које је неопходно што пре променити како би се отклонила постојећа дискриминација. Подсећамо да је овим поводом, а са циљем испуњавања смернице предвиђене Националном стратегијом за реформу правосуђа за период 2013- 2018. године, Комисија за Националну стратегију оформила радну групу која је сачинила извештај о постојећем стању са препоруком мера које треба спровести како би се отклонио неједнак материјалноправни положај судија прекршајних судова Републике Србије.

У складу са наведеним Главни одбор Удружења судија прекршајних судова Републике Србије предлаже да, уколико дође до најављеног повећања зарада запослених у јавном сектору, то повећање обухвати и носиоце правосудних функција, посебно оне који имају најниже зараде а то су судије прекршајних судова.

* Кључну реч за претрагу унесите ћирилицом

Пријатељи удружења