27.02.2018.

Саопштење поводом одржане јавне расправа о радном тексту уставних амандмана у делу који се односи на правосуђе

На јучерашњем састанку у Нишу, а поводом измена Устава у делу који се односи на правосуђе смо стекли утисак да постоји разумевање и воља да радни текст доживи одређене суштинске измене.

У Нишу је одржана Јавна расправа на тему уставних промена у делу који се односи на правосуђе и Удружење судија је учествовало, постујући напоре Министарства правде да се дође до најбољих могућих решења и текста који це бити усклађен са препорукама Венецијанске комисије, а дрзећи се правне тековине и специфичности српског правосуђа. Удружење судија је имало низ примедби на предложене амандмане, као и похвале на одређена предложена решења као сто су укидање трогодишњег, такозваног, пробног мандата за судије, промену назива Врховног касациониг суда Србије итд.

* Кључну реч за претрагу унесите ћирилицом

Пријатељи удружења