24.02.2010.

Сарадња са амбасадом Републике Холандије

У протеклом периоду Удружење судија за прекршаје РС, у партнерству са ОЕБС мисијом у Србији и Министарством за заштиту животне средине и просторног планирања је организовало и спровело 5 едукативних семинара на тему Подршка примени закона из области заштите животне средине , по целој територији РС (Суботица,хотел Галерија ,09.и10.април 2010; Ивањица,хотел Парк ,14.и15.мај 2010; Кладово,хотел Ђердап ,01.и 02.јун 2010; Врњачка бања,хотел Звезда ,03.и04.септембар 2010; Дивчибаре,хотел Вујић ,27.и 28.септембар 2010).На овим семинарима су присуствовале скоро све судије, које су чланови Удружења судија за прекршаје РС.

Предавачи на едукацијама били су Миланка Димитријевић, судија одељења Вишег прекршајног суда у Крагујевцу и Љиљана Милић, председница одељења Вишег прекршајног суда у Нишу из Удружења судија за прекршаје РС,и Љиљана Станојевић, помоћник министра; Светлана Парежанин, начелник у Сектору за контролу и надзор;Бранислав Галешев, начелник у Сектору за контролу и надзор; Драгана Босиљчић, начелник у Сектору за контролу и надзор из Министарства за заштиту животне средине и просторног планирања.

ПРИВРЕДНА КОМОРА ГРАДА БЕОГРАДА

Од Фебруара ове године, па све до данас одржано је 11 едукативних тренинга у Привредној комори града Београда, на тему Одговорност привредних субјеката , које је Удружење судија за прекршаје организовало у сарадњи са Привредном комором Београда,а уз финансијску подршку уз финансијску подршку Института за одрживе заједнице - Institute for Sustainable Communities (ISC). Предавачи који су овом приликом ангажовани су:Славица Бркић,судија Вишег прекршајног суда у Београду, судија Миливој Иконић судија Привредног суда у Београду и адвокат Петар Учајев. После одржаних едукација, из Привредне коморе Београда смо добили повратне информације, како их контактирају привредници, који се информишу и преко њих постављају питања у вези свих прописа са којима се сусрећу у току свог пословања, која они прослеђују предавачима и преко Удружења судија за прекршаје РС добијају повратне информације од судија.На овај начин смо између свих страна успоставили везу, која би требало да у предстојећем периоду донесе позитивне резултате.

СУДСКА ПРАКСА

Почетком Маја месеца ове године Удружење са својим руководством и члановима уз подршку Амбасаде Краљевине Холандије, ради на изради првог Зборника судске праксе .

Од Маја до Септембра руководство и судије су се састали на 3 округла стола у Вршцу,Орашцу и Сремским Карловцима, како би се изабрале и поделиле теме које ће се наћи у зборнику судске праксе.

На округлим столовима је одлучено да:

- судија Славица Бркић из области насиља у породици обради тему под називом Приказ законских решења у Републици Србији

- судија др. Мирјана Шушњара из области права странаца обради тему под називом Правни положај странаца у праву Србије са компаративним правним решењима у тој области ( тема се односи на нови Закон о странцима у Републици Србији са упоредним правом)

- судија Славица Бркић из области Закона о оглашавању обради тему под називом Најчешћи прекршаји по Закону о оглашавању

- судије Радмила Шаркић и Ана Ђуровић обраде тему под називом Застарелост по Закону о прекршајима , по Закону о пореском поступку и пореској администрацији и по Закону о буџетском систему

- судија Миланка Димитријевић из области екологије обради тему под називом Основне карактеристике сета еколошких закона, са посебним освртом на прописане заштитне мере

- судија Милорад Вукајловић из области ЗОБС-а обради тему под називом Нека спорна питања у примени Закона о безбедности саобраћаја

- судија Милован Стевановић из области Закона о раду и Закона о безбедности и здрављу на раду обради тему под називом Најчешћи прекршаји у судској пракси из Закона о раду и Закона о безбедности и здрављу на раду, карактеристике и недостаци .

- судија Љиљана Милић из области малолетника обради тему под називом Положај малолетника по Закону о прекршајима, малолетник као извршилац прекршаја и малолетник као жртва

- судија Вера Радак из области Закона о туризму обради тему под називом Угоститељска делатност и прекршаји из те области по Закону о туризму - судија Светлана Станковић из области Закона о државној граници обради тему под називом Новине у Закону о државној граници

- судија Слађана Крстић из области Закона о ветерини обради тему под називом Најчешћи прекршаји по Закону о ветерини

- др. Томица Делибашић из области царина обради тему под називом Царински закон и његова практична примена

Поред наведених тема, у зборнику ће се наћи Ставови ВПС, правна мишљења, сентенце и радови стручних сарадника.

У току лета судије су почеле са писањем својих стручних радова, који полако улазе у завршну фазу и очекујемо да ће се почетком Новембра месеца прикупити сви радови, који ће потом ићи у штампање.Штампаће се тираж од 1000 примерака, од којих ће се неколико наћи и у Народној библиотеци.

* Кључну реч за претрагу унесите ћирилицом

Пријатељи удружења