23.02.2010.

Царински, порески и девиѕни прекршаји

Удружење судија за прекршаје и Правосудна академија организују едукацију судија на тему "Царинских,Пореских и Девизних Прекршаја". Удружење је обезбедило едукацију за све чланове удружења,односно за 515 од 599 судија колико их у овом тренутку обавља ту функцију. • Програм рада едукације • Одговорност возара за царинске прекршаје извршене у друмском саобраћају Мирјана Оташевић Лушић, Шеф Одсека за царинске прекршаје...
Прочитајте опширније »
22.02.2010.

Заштита животне средине

Удружење је и ове године наставило пројекат са ОЕБС-ом и Министарством ЖСПП под називом "Подршка примени новом сету Закона из области Заштите животне средине". У оквиру поменутог пројекта одржаће се пет едукација на подручју целе Републике Србије,израдиће се и "Упутство за одмеравање казне" за прекршаје из ове области. Кроз ову врсту семинара планирано је да прође 400 судија Прекршајних судова,40 тужилаца и око 150 инспектора ЗЖС....
Прочитајте опширније »
20.02.2010.

Едукација привредника

Дана 20.02.2010. у просторијама Привредне коморе града Београда, Удружење судија за прекршаје РС у сарадњи са Привредном комором организује једнодневну едукацију привредника (малих предузећа до 5 запослених). Тема семинара је "Одговорност привредних субјеката". Предавачи који ће овом приликом бити ангажовани су:Славица Бркић,судија Вишег прекршајног суда у Београду, судија Миливој Иконић судија Привредног суда у Београду и адвокат...
Прочитајте опширније »
05.01.2010.

Електронске књиге

Поступак пред Прекршајним судовима због прекршаја из области заштите животне средине". Приручник за судије прекршајних судова и јавне тужиоце... http://www.osce.org/serbia "Подршка примени новог Закона о прекршајима и увод у рад новоформираних Прекршајних судова". Зборник презентованих радова на годишњој конференцији судија за прекршаје,...
Прочитајте опширније »
05.01.2010.

Главни одбор удружења судија за прекршаје

Ванредна седница Главног одбора Удружења, уместо 4.јануара, одржана је 5.јануара.2010 године. Расправљано је о свим тачкама дневног реда, и што се тиче треће тачке, Главни одбор је заузео став и одлучио да се сачека мишљење релевантних институција по питању решавања статуса судија за прекршаје које нису прошле први избор. Оно што је познато, то је да ће Судије које нису прошле избор, примати плату у наредних шест месеци (на основу...
Прочитајте опширније »
* Кључну реч за претрагу унесите ћирилицом

Пријатељи удружења