"Месечни зборник пресуда Прекршајних судова у Републици Србији март 2012. ".

Публикација искључиво служи за потребе, помоћ у раду судија прекршајних судова.

"Зборник судске праксе Прекршајних судова у Републици Србији ".

Публикација искључиво служи за потребе, помоћ у раду судија прекршајних судова.

"Поступак пред Прекршајним судовима због прекршаја из области заштите животне средине".

Приручник за судије прекршајних судова и јавне тужиоце... Публикација искључиво служи за потребе, помоћ у раду судија прекршајних судова.

"Подршка примени новог Закона о прекршајима и увод у рад новоформираних Прекршајних судова".

Зборник презентованих радова на годишњој конференцији судија за прекршаје, одржаној октобра месеца 2009.године у Кладову... Публикација искључиво служи за потребе, помоћ у раду судија прекршајних судова.

"Рад са насилником - практична примена у прекршајном поступку".

Приручник је сачињен првенствено за потребе судија прекршајних судова, јер се они најчешће и суочавају са насиљем у породици као изразито тешком друштвеном појавом, али је такође намењена и свима онима који се из професионалних или других разлога сусрећу са означеним проблемом (тужилаштва, полиција,здравствени и радници социјалних центара, али може бити од користи и самим жртвама...) Публикација искључиво служи за потребе, помоћ у раду судија прекршајних судова.

• Развој пројекта...

* Кључну реч за претрагу унесите ћирилицом

Пријатељи удружења