05.01.2010.

Електронске књиге

Поступак пред Прекршајним судовима због прекршаја из области заштите животне средине".
Приручник за судије прекршајних судова и јавне тужиоце...

http://www.osce.org/serbia
"Подршка примени новог Закона о прекршајима и увод у рад новоформираних Прекршајних судова".
Зборник презентованих радова на годишњој конференцији судија за прекршаје, одржаној октобра месеца 2009.године у Кладову...
"Рад са насилником - практична примена у прекршајном поступку".
Приручник је сачињен првенствено за потребе судија прекршајних судова, јер се они најчешће и суочавају са насиљем у породици као изразито тешком друштвеном појавом, али је такође намењена и свима онима који се из професионалних или других разлога сусрећу са означеним проблемом (тужилаштва, полиција,здравствени и радници социјалних центара, али може бити од користи и самим жртвама...)
* Кључну реч за претрагу унесите ћирилицом

Пријатељи удружења