24.04.2019.

Обуке за судије прекршајних судова РС на тему „Мигранти као извршиоци прекршаја“

Обуке за судије прекршајних судова РС на тему „Мигранти као извршиоци прекршаја“

Удружење судија прекршајних судова РС уз подршку Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) планира да у наредних 8 месеци спроведе пројекат у оквиру кога ће се одржати обуке за судије прекршајних судова РС. За сада су одржане две обуке, 08.априла 2019. године у Сремској Митровици и 23.априла 2019. године у Суботици.

Циљ наведених обука је подизање капацитета судија прекршајних судова, унапређивање њихових знања и вештина,усаглашавање судске праксе између надлежних судова основаних на територији РС као и боље упознавање судија са међународним стандардима, праксом судова других земаља и са новоусвојеном легислативом из ове области и такође побољшање сарадње са представницима Граничне полиције и Центрима за социјални рад.

Законодавац је сетом  нових закона из ове области предвидео  нове могуће изазове са којима се сусрећу мигранти, тражиоци азила у РС, као и унапредио до сада ригидне процедуре. Међутим, имплементација нових закона отвориће и нека нова питања у вези са  применом  прописа од стране органа управе и правосудних органа.

Тема мигрантске кризе је сама по себи осетљива с обзиром на чињеницу да, судије и саме мимо судница, осећају терет који се са глобалног терена пренео и на Србију, те је утолико важније да се свим учесницима у поступку пренесу искуства, образложе интенције законодавца и уложе напори да се до сада постојаћа пракса судова у поступању у овим предметима уједначи.

С обзиром на горе изложене проблеме са којима се сусрећу судије прекршајних судова у поступцима према мигрантима, на обукама ће бити обрађене следеће теме:

1. Прекршајни поступак према малолетним мигрантима (без пратње) са посебним освртом на језик поступка, присуство привеременог старатеља, осталих пунолетних чланова породице или других лица, као и учешће Центра за социјални рад – судија Љубо Симић, председник Прекршајног суда у Суботици.

2. Начело забране протеривања и враћања (нон-рефоулемент), начело некажњавања за незаконит улазак или боравак и примена начела некажњавања у прекршајном поступку – судија Каменко Козарски, председник Прекршајног суда у Новом Саду.

3. Мигранти као извршиоци прекршаја - примена новог Закона о странцима , Закона о границној контроли и Закона о азилу и привременој заштити – судија Влајко Дреновац, заменик председника Прекршајног суда у Сремској Митровици Одељење у Шиду.

4. Споразум о признању прекршаја у поступку против миграната – судија Милан Мариновић, председник Прекршајног суда у Београду.


Следећа обука одржаће се у Пироту, 04. Јуна 2019. године.

* Кључну реч за претрагу унесите ћирилицом

Пријатељи удружења