11.04.2022.

Саопштење

У циљу побољшања положаја судија прекршајних судова и Прекршајног апелационог суда, који су део правосуђа у Републици Србији почев од 01.01.2010. године, активирано је Удружење судија Прекршајних судова током децембра месеца 2021. године, када су у наведеном временском периоду изабрани нови чланови органа управљања и то: Скупштина Удружења, Главни одбор, Надзорни одбор, као и Суд части.

У поменутом правцу усмерена је сва позитивна и неисцрпна енергија чланова Удружења које броји 337 чланова, а који су истовремено подстакли рад истог у циљу да се и наш глас, као судија који чине битан сегмент правосуђа, чује и допре на места која засигурно заслужује.

Бити судија Прекршајног суда је привилегија за све нас који тај посао обављамо, што уједно потврђују и објективни коментари не тако малог броја наших колега из домена правосуђа, где поступање у прекршајној материји са собом носи велико познавање различитог броја закона и прописа, тим пре што прекршајна материја обухвата поред Закона о прекршајима и 270 других закона и око 800 подзаконских прописа који су подложни честим изменама.

Сматрамо да је забрињавајућ податак да судије прекршајних судова имају мање плате, не само од других судија у правосуђу, већ и од судијских помоћника у истом суду, као и да је Србија једна од ретких земаља у региону која и даље на неравноправан начин третира судије Прекршајних судова и не омогућава им материјалну независност у складу са међународним стандардима.

Из свега наведеног произилази да неједнакост и неравноправност свих наших колега који поступају у једној свеобухватној и по свему судећи специфичној материји у што краћем року треба бити отклоњена.


УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ПРЕКРШАЈНИХ СУДОВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

* Кључну реч за претрагу унесите ћирилицом

Пријатељи удружења