20.12.2022.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ УДРУЖЕЊА СУДИЈА ПРЕКРШАЈНИХ СУДОВА

Поштујући тренутак у коме се Република Србија налази а након упућеног позива  од стране Министарства правде ради решавања статуса и других отворених питања,  Удружење судија прекршајних судова је донело одлуку да учествује у јавној расправи поводом  измене  сета  правосудних  закона.  

Удружење судија прекршајних судова је у досадашњим стручним расправама истицало подршку изменама Устава Републике Србије, и доношењу сета правосудних закона јер сматра да представљају огроман корак ка независном и одговорном правосуђу. То је свакако наш општи закључак.

Удружење је изнело мишљење да су нацрти сета правосудних закона у већем делу урађени у складу са Европским стандардима али је дало и стручне коментаре и иницијативе за измене поједних одредби чланова Закона о судијама, Закона о уређењу судова и Закона о Високом савету судства а све ради унапређења предложених законских решења.


Главни одбор Удружења судија прекршајних судова остаје при ставовима изнетим у претходном саопштењу али је донета одлука да Удружење у наредном периоду ипак учествује у јавној расправи поводом измене сета правосудних закона, до краја јавне расправе, а све општем интересу грађана Републике Србије који се огледа у достизању квалитета правде, унапређења  стручности,  одговорности  и  ефикасности рада прекршајних судова.Београд, 20.12.2022.године.


ГЛАВНИ ОДБОР УДРУЖЕЊА СУДИЈА
ПРЕКРШАЈНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

* Кључну реч за претрагу унесите ћирилицом

Пријатељи удружења