18.11.2020.

Удружење судија прекршајних судова Републике Србије подржава иницијативу за измену Закона о судијама

Удружење судија прекршајних судова Републике Србије, као једино струковно удружење судија прекршајних судова у Републици Србији, похваљује и у пуној мери подржава иницијативу посланика Народне скупштине Републике Србије Ђорђа Комленског, Бојана Торбице, Ане Караџић и Маријана Ристичевића да у скупштинску процедуру упуте Предлог измена и допуна Закона о судијама којима би се нормативни положај судија прекршајних судова, после вишегодишње дискриминације, усагласио са положајем судија осталих судова истог степена надлежности.

Удружење судија прекршајних судова Републике Србије подсећа надлежне органе и грађане да од успостављања прекршајних судова као правосудних органа у организацији и систему правосуђа у Републици Србији, 01. Јануара 2010. године, судије прекршајних судова трпе својеврсну дискриминацију на тај начин што су, без икаквог оправданог разлога, нормативно стављене у подређен положај у односу на своје колеге судије других судова а истог степена надлежности.

Упркос чињеницама да кандидати за избор на функцију судије прекршајног суда морају испуњавати исте формалне услове као и кандидати за избор на функцију судије основног суда, као и да судије прекршајног суда воде поступак за прекршаје из свих области живота, а посебно из области спречавања корупције, јавне безбедности, безбедности и заштите здравља и безбедности саобраћаја, јавног реда и мира, спречавања насиља у породици и насиља на спортским приредбама, царина, пореза, рада и социјалног старања, одбране, заштите људских права (као што су нпр. право на заштиту података о личности, право на слободан приступ информацијама од јавног значаја), заштите узбуњивача, буџета и јавних набавки и свих других животно важних области, већ више од десет година судије прекршајних судова се боре за своје право на једнакост и да престану бити законски третирани као судије другог реда, што ни по чему нису заслужиле.

Подсећамо да су судије прекршајних судова увек у најтежим тренуцима по наше друштво и грађане биле на првим линијама одбране поштовања права грађана и законитости и да о томе постоје бројна сведочанства  па и у вези са спровођењем и поштовањем прописа и мера донетих за време и после ванредног стања проглашеног услед пандемије болести КОВИД-19.

Такође, подсећамо и да је проблем неједнаког нормативног положаја судија прекршајних судова уочен и раније и да је, услед тога, решавање тог проблема било предвиђено Националном стратегијом реформе правосуђа за период од 2013.-2018. године и одговарајућим акционим планом али да, нажалост, до реализације наведеног циља није дошло до данас.

Изражавајући неизмерну захвалност народним посланицима који су, свесни даље неодрживости постојећег стања, препознали постојећи проблем и покренули иницијативу за измене и допуне Закона о судијама, у уверењу да ће њихове колеге народни посланици, али и сви други  надлежни органи, прихватити њихову иницијативу.

Главни одбор Удружења судија прекршајних судова

* Кључну реч за претрагу унесите ћирилицом

Пријатељи удружења