05.03.2019.

Упитник за судијске помоћнике прекршајних судова о врсти о обиму посла

Упитник за судијске помоћнике прекршајних судова о врсти о обиму посла


Упутство за попуњавање Упитника за судијске помоћнике о врсти и обиму посла


Удружење судија прекршајних судова Републике Србије и Удружење судијских и тужилачких помоћника Србије у оквиру Пројеката „Дефинисање каријерног пута судијских помоћника, унапређивање транспарентности и њиховог статуса у правосудном систему у светлу уставних реформи“, подржаног од стране УСАИД Пројекта владавине права, израдили су Упитник за судијске помоћнике о врсти и обиму посла (у даљем тексту: “Упитник”) ради детаљне анализе тренутног статуса судијских помоћника.

Циљ овог упитника је утврђивање врсте и обима послова које судијски помоћници стварно обављају у пракси. Попуњавање упитника је анонимно и молимо да будете потпуно искрени приликом давања одговора, како би се добили што веродостојнији подаци потребни за наведену анализу.
 
Поред питања код којих је потребно заокружити одговор са којим сте сагласни, Упитник се код појединих питања попуњава уписивањем потребних података на означеним местима и процентуалним изражавањем обима ангажовања судијског помоћника на одређеној групи послова.

Код питања где се уносе проценти потребно је да се проценти изражавају са цифрама „0“ или „5“ (нпр. 10%, 25% 30%, 65%, итд.), а у табелама које се налазе у оквиру питања дати су примери за попуњавање. Укупан збир процената мора бити 100% за свако појединачно питање, што значи да се мора покрити целокупно радно време. У случају да поједини од одговора не спадају у делокруг послова које обављате упишите цифру 0% или оставите празно поље. Такође, уколико постоје послови које обављате, а нису у понуђени, молимо да их сами упишете.


Упитнику можете приступити ОВДЕ

* Кључну реч за претрагу унесите ћирилицом

Пријатељи удружења